สีกันความร้อน

พ่นสีสะท้อนความร้อน

บริการพ่นสีสะท้อนความร้อน  บริการที่ช่วยให้อาคารหรือโรงงานเย็นขึ้นมากกว่าเดิม

 

 

บริการพ่นสีสะท้อนความร้อน หรือเรียกว่าสีกันร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง(Ceramic Coating) บริการที่ช่วยให้อาคารหรือโรงงานเย็นขึ้นมากกว่าเดิมจนรู้สึกได้ จาก เทคโนโลยีเซรามิก (Ceramic Technology) ที่มีเฉพาะในไตรซัน(TRISON) ทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนกันความร้อน รักษาความเย็น สะท้อนความร้อน ปกป้องอาคารจากรังสี UV ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถสะท้อนความร้อนไม่ให้เข้าสู่ภายในอาคารได้สูงกว่า ส่งผลให้อุณหภูมิในอาคารลดลง สามารถลดอุณหภูมิ 5-8 องศา ซึ่งสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating (สีเซรามิคโค๊ตติ้ง) ส่งผลให้อุณหภูมิในอาคารลดลง เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงกินไฟน้อยลง และช่วยประหยัดค่าไฟได้จริง เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน หรืออยู่อาศัยมีอุณหภูมิภายในที่ดียิ่งขึ้น

สีสะท้อนความร้อน TRISON

สีสะท้อนความร้อน หรือสีกันความร้อน บางครั้งเรียก เซรามิคโค๊ตติ๊ง คือสีคุณภาพสูง บริการที่ช่วยให้อาคารหรือโรงงานนั้น ลดอุณหภูมิภายใน ป้องกันความร้อนที่ถ่ายเทเข้าในอาคารโรงงาน และสีกันร้อนหรือสีเซรามิคโค๊ตติ้ง Ceramic Coating มีความทนทานต่อสภาพอากาศได้อย่างยาวนานกว่า เนื่องจากการพ่นสีสะท้อนความร้อนนั้น บริษัทไตรซันได้เพิ่มประสิทธิภาพของการปกป้องหลังคา ซึ่งการพ่นสีกันร้อนหรือสีเซรามิคโค๊ตติ้ง Ceramic Coating ด้วยการเพิ่มPrimer Seal (กาวไพรเมอร์ Primer paint) กาวไพรเมอร์ชนิดพิเศษ ซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ช่วยให้ระบบการป้องกันความร้อน ด้วยสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating (สีเซรามิคโค๊ตติ้ง)  ไม่ว่าจะกี่แดด กี่ฝน สีสะท้อนความร้อน หรือสีกันร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง Ceramic Coating มีความสวยทนต่อทุกสภาพอากาศอยู่คู่หลังคาได้ยาวนาน คราบสกปรก หรือฝุ่นควันเกาะติดได้ยาก และช่วยให้สีสะท้อนความร้อนไม่หลุดร่อน สีไม่ซีดจางง่าย 

คุณภาพที่ได้รับจากบริการพ่นสีสะท้อนความร้อนTRISON

1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการให้บริการ ด้วยส่วนผสมของเม็ดสีสะท้อนความร้อน เม็ดเซรามิคโค๊ตติ้ง Ceramic Coating

2. เพิ่มประสิธิภาพในการป้องกันที่ยาวนาน ด้วยการเพิ่ม Primer Seal (กาวไพรเมอร์ Primer paint) กาวไพรเมอร์ชนิดพิเศษ ซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีสะท้อนความร้อน สีกันร้อน

3. สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ทุกชนิด เช่น เหล็ก คอนกรีต อลูมิเนียม ฯลฯ

4. อายุการใช้งานยาวนาน และทนต่อรังสี 

5. อยู่คู่หลังคาได้ยาวนาน ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ซึ่งสีสะท้อนความร้อน สีกันร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง Ceramic Coating มีคุณสมบัติช่วยอุณหภูมิในอาคารลดลง สามารถลดอุณหภูมิ 5-8 องศา

7. สีสะท้อนความร้อน สีกันร้อน สีทนทานไม่หลุดร่อน 

8. ช่างหลังคาTRISON มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านสำหรับการให้บริการพ่นสีสะท้อนความร้อน สีกันร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง Ceramic Coating 

9. บริการพ่นสีสะท้อนความร้อน สีกันร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง Ceramic Coating เป็นบริการที่ไม่ต้องรื้อหลังคาให้เสียเวลา ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

10. มีการรับประกัน สำหรับบริการพ่นสีสะท้อนความร้อน สีกันร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง Ceramic Coating 

 

 ตัวอย่างบริการ สีสะท้อนความร้อน