บริการแก้ปัญหากันซึมดาดฟ้ารั่ว

วิธีการแก้ปัญหาดาดฟ้ารั่ว

 

 

 

สาเหตุของดาดฟ้ารั่ว

  1. รอยแตกร้าวบนพื้นผิวคอนกรีต
  2. รอยต่อระหว่างผนังกับพื้นดาดฟ้า
  3. รอยต่อระหว่างท่อระบายน้ำกับพื้นดาดฟ้า
  4. วัสดุทากันซึมเสื่อมสภาพ
  5. การระบายน้ำไม่ดี

 

วิธีแก้ไขปัญหาดาดฟ้ารั่วซึม ของช่างหลังคาTrison

 

  • หาจุดรั่ว รอยแตกร้าว
  • ซ่อมแซมจุดรั่วทั่วทั้งผืนหลังคาดาดฟ้าพื้นคอนกรีต
  • ชำระล้างหลังคาดาดฟ้าพื้นคอนกรีต 
  • ทาวัสดุทากันซึม BestSeal Cement Floor 
  • ตรวจสอบหลังการซ่อมแซม