บริการซ่อมหลังคา ซ่อมหลังคารั่ว โรงงาน
แก้ปัญหา หลังคารั่ว ซ่อมหลังคารั่ว โรงงาน

7 ข้อดี ของการแก้ปัญหาหลังคารั่ว โดยช่างหลังคาTRISON 

เพื่อแก้ปัญหาหลังคาโรงงาน แก้ไขปัญหาหลังคารั่วอย่างไรให้ป้องกันหลังคารั่วได้ยาวนาน

  1. ช่างหลังคาTRISON มีประสบการณ์ และมีผลงานหลังคารั่ว มากกว่า 1000 ผลงาน 

  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนตรวจสภาพหลังคาโรงงาน และแก้ปัญหาหลังคารั่วได้ตรงจุด รวมทั้งช่างหลังคา ผ่านการอบรมในเรื่องของระบบเซฟตี้ (Safety ระบบความปลอดภัยในการทำงาน) 

  3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยากันรั่ว ซึ่งน้ำยากันรั่วชนิดพิเศษโดย ผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับแก้ปัญหาหลังคารั่ว น้ำยากันรั่ว น้ำยารองพื้น แผ่นตาข่าย กันรั่ว

  4. ดูแลและป้องกันหลังคารั่ว โดยไม่ต้องหยุดไลน์ผลิตสินค้า และดูแลหลังคารั่วได้ทุกประเภทหลังคาโรงงาน

  5. ช่วยให้ทางโรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคา และประหยัดเวลาในการป้องกันหลังคารั่ว

  6. พร้อมให้คำปรึกษา และจัดการวางแผนการป้องกันหลังคารั่ว ด้วยมาตราฐานในการดูแลปัยหาหลังคารั่ว

  7. มีการรับประกันผลงาน สำหรับซ่อมหลังคารั่ว ระยะเวลารับประกันหลังคารั่วยาวนาน 2 ปี